Tilsyn og vedlikehold av elektriske anlegg

bilde av elektriker som kontrollerer el skap

Hva kreves?

Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg. Virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt.  Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlig støt og forårsake brann.

Landbruket

Elkontroll og termografering er spesielt relevant i landbruket. Der er det ekstra harde påkjenninger og derfor ekstra risiko for feil og svakheter i det elektriske anlegget. Gamle elektriske anlegg med mangelfullt vedlikehold er medvirkende faktorer feil i elektriske anlegg ofte fører til omfattende ...(?)

Enexcell er sertifisert

Norsk Elektroteknisk Komité har utarbeidet en serie med normer som beskriver hvordan kontroll av elektriske anlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene. Enexcell AS har systemer og personell som kan utføre kontroll av og utbedre avvik i elektriske installasjoner.