Historien om Enexcell

Starten i 2013 og samarbeidet med Tecsidel

Enexcell AS ble etablert av Jørgen Birkeland og Magnus Bøe i 2013. Enexcell startet som en tradisjonell elektroentreprenør med tilhold på Østlandet, men målsetningen for bedriften var å fylle en rolle som kompetanseparter og underleverandør for større bedrifter. Derfor startet vi sommeren 2013 et tett samarbeid med Tecsidel SA om installasjon av Autopass anlegg i hele Norge.

Sammen med Tecsidel har Enexcell levert tekniske installasjoner, veisperring og fagkompetanse til mer enn 30 prosjekter fra Alta til Ørje.

Rammeavtaler og service

Fra våren 2014 startet en satsning på og levere tjenester som rammeavtaler og service til borettslag og bedrifter rundt Oslo og på Romerike. Ved å sørge for rask respons og kvalitet i arbeidet har vi sakte, men sikkert bygget et rykte som en lojal og pliktoppfyllende partner for en rekke kunder.

Godkjent lærebedrift

I 2015 bestemte vi oss for å ansette vår første lærling, og vi er i dag en godkjent lærebedrift.

Ladeanlegg for elbil

2016 var året da vi startet et arbeide med og levere nye ladeanlegg for elbil, hvor fokuset er og levere anlegg med en høyere kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Vi startet også flere satsninger mot lokale entreprenører og mot nye fagmiljøer.

I 2018 flyttet vi våre lokaler fra Gardermoen til Gjerdrum. De siste årene har bedriften gått igjennom en turbulent periode med utskiftninger av ansatte og satsningsområder som vi har lagt ned.

Enexcell = kompetanse og kvalitet

For fremtiden satser Enexcell på og levere kompetanse og kvalitet til private kunder, så vel som bedrifter. Rollen som kompetansepartner for bedrifter er fremdeles et satsningsområde, og vi betjener i dag en solid fast kundegruppe.