El kontroll elektrisk anlegg – Tilsyn og vedlikehold

  1. /
  2. EL-kontroll

Enexell tilbyr el kontroll og nødvendig tilsyn og vedlikehold av elektriske anlegg. En kontroll av elektriske anlegg ivaretar elsikkerheten i din virksomhet.

De færreste bedrifter har eget personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget. Det krever både tid og kontinuerlig oppfølging.

La Enexcell hjelpe deg med internkontrollen

På bakgrunn av den utførte kontrollen, utarbeider vi en rapport over nødvendige tiltak og en vedlikeholdsplan.

Vedlikeholdsplanen beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/ vedlikeholdspersonell har ansvar for, og hva slags ettersyn og kontroll Enexcell skal utføre.

Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift og vedlikehold.

El kontroll
bilde av elektriker som kontrollerer el skap

Krav om el kontroll av elektrisk anlegg

Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg. Virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt. 

Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlig støt og forårsake brann.

Landbruket

El kontroll og termografering er spesielt relevant i landbruket. Der er det ekstra harde påkjenninger og derfor ekstra risiko for feil og svakheter i det elektriske anlegget.

Gamle, elektriske anlegg med mangelfullt vedlikehold er medvirkende faktorer feil i elektriske anlegg ofte fører til omfattende skader.

Enexcell er sertifisert til å utføre el kontroll

Norsk Elektroteknisk Komité har utarbeidet en serie med normer som beskriver hvordan kontroll av elektriske anlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene.

Enexcell AS har systemer og personell som kan utføre kontroll av og utbedre avvik i elektriske installasjoner.