Elektrikerfirma for komplette elektroløsninger til bedriftsmarkedet.

  1. /
  2. Elektriker bedrift

Enexcell er et elektrikerfirma som leverer komplette elektroløsninger til det offentlige og profesjonelle markedet. Vi har bred erfaring fra store og kompliserte byggeprosjekter, fra mindre byggeprosjekter, rehabilitering og veiprosjekter.

Enexcell kan tilby komplette leveranser av tavle og styresystemer samt byggautomasjon.

Enexcell kan blant annet tilby:

 

Elektrikerfirma med spisskompetanse og tilpasningsdyktighet

Enexcell sørger for kompetanse, integritet og lojalt samarbeid uansett behov for tjenester. Vi har bred kompetanse på en rekke tjenester, fra utvikling av prototyper til betjening av små og store bedrifter.

Vi har spesialisert oss på og være underleverandør for å levere spesifikke tjenester hvor spisskompetanse og tilpasningsdyktighet er absolutt nødvendig.

Vi betjener også borettslag, små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et bredt spekter av tjenester som installasjon, rehabilitering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Internkontroll – kontroll av elektrisk anlegg

De færreste bedrifter har eget personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget. Det krever både tid og kontinuerlig oppfølging.

La Enexcell hjelpe deg med internkontrollen →