Enebolig Oslo 2018

Villa Sole, rehabilitering og installasjoner i to villaer

Fra januar 2018 til februar 2019 sørget Enexcell AS for nytt elektrisk anlegg i to villaer i Oslo. Villa Sole er en stor sveitservilla bygget i laftet tømmer sent i 1890 årene. Sole gjennomgikk omfattende renovering i 2018 hvor blant annet alle tekniske anlegg ble skiftet ut. Enexcell sørget for systematisk rivning av det gamle elektriske anlegget samt nyinstallasjon etter byggmesterens behov for fremdrift.

Arbeidet var mer utfordrende enn normalt, da boligen hovedsakelig ble renovert rom for rom. Det nye elektriske anlegget ble installert som skjult elektrisk anlegg, så god planlegging med tanke på føringsveier og plassering av punkter var helt nødvendig.

Den andre villaen på tunet ble revet på grunn av råteskader og bygget opp på nytt i samme utseende som tidligere. Den nye villaen ble bygget opp etter gjeldende bygg teknisk forskrift, men med samme utseende som bygningen som sto der tidligere. Arbeidene med de to bygningene pågikk samtidig.

  1. /
  2. Rehabilitering - referanser
  3. /
  4. Enebolig Oslo 2018