Solenergi og solceller

  1. /
  2. Solcelleanlegg

Er det nok sol i Norge?

Solcelleanlegg montert på husstak
Solcelleanlegg montert på husstak

Hvis du tenker på solcellevennlige land så er kanskje ikke Norge det første du tenker på.

Selv om Norge har færre soldøgn enn land lengre sør i Europa, så har vi solstråling nok og vår relativt lave lufttemperatur er faktisk gunstig for produksjon av strøm med solceller.

Solkraften er en ren, lett tilgjengelig og utømmelig energikilde som finnes rundt oss til enhver tid.

Med et PV-system fra Enexcell kan du dra nytte av energien fra solstråling og produsere din egen strøm.


Vi kan fortelle deg mer om hvordan solcelleanlegg vil fungere på din eiendom.

Fyll ut skjemaet og vi vil ta kontakt.

Interessert i solcelleanlegg? Fyll ut skjemaet her og send det til oss 🙂

OBS: Det er viktig at adressen som fylles ut er eiendommen hvor solcelleanlegg kan være aktuelt.

* Må fylles ut

Solstråling yter mer enn 700kWh per kvadratmeter årlig i Norge.

De aller fleste skyggefrie bygg rundt om i landet mottar nok stråling fra solen til og dekke behovet for energi til for eksempel oppvarming av bygget.

Stråling fra solen er en miljø- og klimavennlig energikilde som kan samles og benyttes lokalt og gir på den måten deg en stabil og forutsigbar kilde til rimelig energi.

Når du produserer elektrisk energi lokalt, så bidrar du til å begrense belastningen på strømnettet og du er til en grad selvforsynt med elektrisk energi.

Solcelleanlegg montert på husstak

Enexcell har ekspertisen og kompetansen 

Enexcell leverer og installerer solcelle installasjoner med høy kvalitet og for lang forventet levetid. Vi har ekspertisen og kompetansen som er nødvendig.


Ta kontakt med oss for et uforpliktende forslag på solceller på din eiendom. Fyll ut skjemaet ovenfor ↑