Verksgata Borettslag

Fasade

Elbil

Porttelefon

Hovedfordeling

Ventilasjon

For verksgata borettslag har Enexcell AS fungert som huselektriker side nyåret 2016. Vi har bidratt med serviceavtale, vakt og i større som mindre oppdrag. Her er noen det er verdt å nevne:

2016 – Nye fordelingstavler

Vi skiftet ut og leverte tre nye hovedfordelingstavler på 4 dager i mars 2016. Alt gammelt utstyr ble demontert, skapene erstattet og nytt utstyr ble koblet til.

2016 – Ladeanlegg for Elbiler

Våren 2016 Installerte Enexcell ladestasjoner for Elbiler på plasser som borettslaget leier ut til beboere og bedrifter i nærheten. Siden det var kapasitet i anlegget ble det benyttet EVlink 3,7Kw ladestasjoner fra Schneider. Anlegget er kablet fra en dedikert fordelingstavle.

2017 – Lys styring for parkeringshusene

På nyåret 2017 laget og installerte Enexcell to styringsanlegg for belysning. Anleggene benytter bevegelses følere ved trappeløp og impulsbrytere som styrer pls og kontaktor. Dette gjør at anlegget er driftsikkert, enkelt og vedlikeholde og at det lett kan justeres og tilpasses.

2017 – Ny styring for ventilasjon

Sommeren 2017 laget Enexcell to nye styringstavler for ventilasjonsanlegget i Fjellgata 2, mens vi også skiftet ut 11 motorer for aggregatene. Disse tavlene benyttet stjerne trekant vendere for regulering av turtall, slik som de opprinnelige tavlene og motorvernrele for beskyttelse.

2017 – Porttelefon Fjellgata 1

Sommeren 2017 erstattet Enexcell det gamle urmet domus porttelefon anlegget med et moderne BUS basert anlegg fra Aiphone. Det ble i hovedsak installert svarapparater med lyd, men video med farge var også en tilvalgs mulighet.

2018 – Frekvensomformere

På nyåret 2018 skiftet vi ut deler av styringen for ventilasjon med frekvensomformere, for bedre kunne regulere pådrag.

2018 – Kartlegging av kurser

Sommeren 2018 gjennomførte Enexcell et større kartleggingsarbeid hvor alle kurser fellesanleggene for Fjellgata 2 ble kartlagt og en del feil ble rettet opp.

2018 – Porttelefon Fjellgata 2

Sommeren 2018 Erstattet Enexcell de 5 gamle porttelefon anleggene i Fjellgata 2 med et moderne BUS basert anlegg fra Aiphone. Denne gangen med en mer moderne dørstasjon som gjør endringer i innstillinger og beboer liste enklere via en app.

  1. /
  2. Drift og service -...
  3. /
  4. Verksgata Borettslag